برنامه مذهبی شبکه 1 - فرازهایی از الهی نامه مرحوم علامه حسن زاده آملی