مداحی(شبکه یک) - سید مجید بنی فاطمه - عزاداری شام غریبان - 28 مرداد 1400