حسینیه ایران - روضه خوانی رهبر انقلاب برای حضرت علی اکبر (ع)