آفتاب شرقی - آیا گریه برای اباعبدالله کفایت می کند؟