سریالیست - اشک‌های نفیسه روشن برای درگذشت علی سلیمانی روی آنتن زنده