ورزش و مردم - آیین استقبال و تجلیل از تیم ملی فوتبال ایران