صبح بخیر ایران - سردار آزمون در جمع بهترین های آسیا!