ورزش و مردم - گفت و گوی جذاب با پژمان جمشیدی درباره بازیگری و فوتبال