ورزش و مردم - پرونده ویژه: تغییر سرنوشت دربی از روی نیمکت با تعویض‌های طلایی