ورزش و مردم - واکنش جالب مجری به برد استقلال ؛ استقلال خیلی برد!