صبح بخیر ایران - وضعیت ذخایر خون و محصولاتش اصلا خوب نیست!