روی خط خبر - رونمایی از دستاورد جدید تشخیصی کرونا سپاه پاسداران