پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - پر پرواز - اصول و عقاید سه - رشته علوم و معارف اسلامی / ‌11 فروردین 1399