پایه دهم متوسطه (شبکه چهار) - رشته علوم و معارف اسلامی - تاریخ اسلام یک - درس نه / 29 اسفند 1398