یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی - اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد سلیمانی توسط رهبر انقلاب