زنده رود - دکتر میرمحمد صادقی-جراح قلب در زنده رود