پلاک 1 - افتتاحیه سی سومین نمایشگاه بین المللی کتاب
افتتاحیه سی سومین نمایشگاه بین المللی کتاب - پلاک 1