پلاک 1 - مراسم بزرگداشت روحانیون جهادگر مردمی
مراسم بزرگداشت روحانیون جهادگر مردمی - پلاک 1