اجرای مهدی یغمایی در دورهمی - دورهمی ( فصل اول )
3'